Skip to main content

Voorwaarden One+One Programma

Wie kan deelnemen?

 • Iedereen die denkt een goede kandidaat te hebben voor One On One mag deze aanbrengen, ongeacht of je reeds met ons hebt samengewerkt in het verleden of niet.
 • Deelnemers zijn minstens 18 jaar.

Welke kandidaten accepteren we?

 • One On One aanvaardt enkel kandidaten die in België wonen, en in België wensen te werken. Daarnaast gaat het om natuurlijke personen die beschikken over een geldig e-mailadres en telefoonnummer.
 • One On One heeft geen actief contact met de kandidaat op het moment dat deze wordt aangebracht.
 • De kandidaat is momenteel op zoek naar een nieuwe vaste functie.
 • De kandidaat is op de hoogte dat One On One hem/haar zal contacteren.
 • In het kader van het referral programma kan je jezelf niet aanbrengen als kandidaat. Uiteraard ontvangt One On One wel graag je (spontane) sollicitatie moest je zelf ook op zoek zijn naar een nieuwe job!
 • One On One bepaalt met welke aangebrachte kandidaten we verder gaan. De reden waarvoor een kandidaat al dan niet weerhouden wordt kan niet betwist worden.

Hoe iemand aanbrengen?

 • Een kandidaat doorverwijzen kan door het invulformulier op de One+One pagina in te vullen. Hierbij geef je jouw gegevens in en die van je contact.
 • Door een kandidaat aan te brengen geef je One On One de toestemming om jouw gegevens en die van de kandidaat te mogen verwerken. Onze volledige privacy policy vind je hier terug.
 • Er staat geen limiet op het aantal doorverwijzingen dat één persoon mag doen.

Betalingen

 • Wanneer je iemand aanbrengt, kom je in aanmerking voor de vergoeding indien we de kandidaat binnen de 3 maanden bij een klant kunnen plaatsen (contract moet getekend zijn, later opstarten mag in het kader van opzeggingstermijnen). Dit wil zeggen dat, indien een kandidaat 4 maanden geleden aan ons doorverwezen werd, maar we nu pas een job vinden voor de kandidaat, de vergoeding niet meer uitbetaald wordt.
 • Je krijgt een vergoeding ter waarde van €150 in de vorm van een cadeaubon binnen de twee maanden volgend op de indiensttreding
 • De vouchers worden per post opgestuurd. One On One is niet verantwoordelijk voor wat met de vouchers gebeurt nadat deze aan de post zijn overhandigd.

Juridische voorwaarden

 • Tussen One On One en diegene die een kandidaat doorgeeft ontstaat geen relatie van private arbeidsbemiddeling of enige andere juridische relatie.
 • De doorverwijzer draagt de verantwoordelijkheid voor de toestemming van de kandidaat om zijn gegevens met One On One te delen. M.a.w.: de doorverwijzer zal One On One moeten vrijwaren voor schade die ooit zou kunnen ontstaan wanneer de toestemming niet (correct) is gegeven.
 • One On One verplicht zich ertoe vertrouwelijk om te gaan met alle informatie met betrekking tot de kandidaat. Zie ook onze privacy policy.
 • In geval van een geschil over de voorwaarden is de beslissing van One On One doorslaggevend en niet vatbaar voor discussie.
 • One On One is niet verantwoordelijk voor:
  • Het verlies van de beloning
  • Het verlopen van de geldigheid van de beloning
  • Schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het voorstellen van een kandidaat
  • Schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het gebruik van de beloning
  • Eventuele andere kosten die voortkomen uit het gebruik van de beloning
 • One On One eigent zich het recht toe om de voorwaarden op ieder moment aan te vullen, te wijzigen of in te trekken.