HR Services

Zelf een nieuwe collega gevonden, maar toch nood aan extra advies?

Collega Judith voert een open en objectief psychoanalytisch gesprek met de kandida(a)t(e). Er volgt een uitgebreide rapportage over de persoon in kwestie.
Je krijgt hierdoor inzicht in het persoonlijkheidsprofiel. Een sterke basis voor een effectieve samenwerking en optimaal functioneren op lange termijn.

Bijkomende testings zoals DISC profiling, Insights … zijn mogelijk en op vraag.

Contacteer ons